Welkom

Welkom bij Kern van de Zaak Consultancy! KvdZC is er voor projectmanagement en advisering op het snijvlak van proces, informatie en organisatie en richt zich op zorgorganisaties of organisaties die gerelateerd zijn aan de zorg.

Projecten op het snijvlak van zorg, informatie en organisatie in de zorg

Voor veel zorgorganisaties hebben projecten op het snijvlak proces, informatie en organisatie over het algemeen een eenmalig karakter. Aanvullende expertise of soms extra capaciteit maakt het voor een zorgorganisatie vaak makkelijker om dergelijke (complexe) zorg en ICT projecten succesvol uit te voeren. Dit vraagt om iemand met passie voor zorg, processen, informatie en  en organisatie die de rol van intermediair kan vervullen tussen de medewerkers, de business (zorgprocessen) en de systemen die men gebruikt, die de zorgprocessen kent, de ‘taal’ spreekt en die veel ervaring heeft. Het is immers van belang dat het projectresultaat zo snel als mgelijk behaald wordt, zodat de investering terugverdiend kan worden en de zorgprofessional zo goed mogelijk wordt ondersteund in het werk met de uiteindelijke cliënt/patiënt. Een implementatie heeft direct impact op het dagelijkse werk van én op de samenwerking tussen medewerkers. Die samenwerking en het gezamenlijke te bereiken doel moet je gebruiken om de vernieuwing te implementeren en verder vorm te geven. Daarom vervult KvdZC vaak de rol van projectleider of adviseur; zij boekt snel resultaat. Zij heeft dit werk tenslotte al vele malen gedaan.

In alle gevallen gaat het om het ondersteunen van medewerkers bij een veranderproces en dat is de kern van de zaak!